Moldova National Anthem Lyrics

The Moldova national anthem, “Limba Noastră” (Our Language), celebrates the unity and heritage of the Moldovan nation. Below are the original lyrics in Romanian and their English translation.

Additional Information

  • Anthem Name: Limba Noastră (Our Language)
  • Written Date: 1917
  • Lyricist: Alexei Mateevici
  • Composer: Alexandru Cristea
  • Official Adoption Date: 1994

Original Lyrics in Romanian

Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i numai cântec
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Limba noastră-i graiul pâinii,
Quando vântul, bate-n geamuri,
În rostirea ei bătrânii
Și-au cuprins-o în izvoare.

Limba noastră-i frunză verde
Zbuciumul d-ale veciei
Nistrul liniștit o vede
Legănându-se pe glie.

Limba noastră-i vechi izvoade
Povestiri din alte vremuri;
Să păstrăm cu sfințenie aceste
Din veacuri de la Roma.

English Translation of the Lyrics

Our language is a treasure
Buried deep in the earth,
A chain of precious stones
Spread all over our land.

Our language is the fire that burns
In a people awakened from the sleep of death
Like the hero from a fairy tale.

Our language is only a song,
The longing of our wishes,
A swarm of flashes slicing
Through the dark clouds, blue sky.

Our language is the voice of bread
When the wind hits the windows,
In the speech of the old people
It is hidden in springs.

Our language is a green leaf,
The stirring of eternity,
The quiet Nistru sees it
Rocking on the land.

Our language is ancient history,
Stories from other times;
Keep the holy language
From the times of Rome.

Supporting Links

For a more detailed and original content about the Moldova national anthem, please visit:
Limba Noastră: The Voice of Moldova’s National Anthem
Moldova National Anthem History – Wikipedia
These links provide additional details on the lyrics, historical context, and significance of the Moldova national anthem, “Limba Noastră.”

Download National Anthem Music

To download the audio file please click right on the player and select “Save Audio As”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *