Albania National Anthem Lyrics

The Albania national anthem, “Himni i Flamurit” (Hymn to the Flag), celebrates the unity and pride of the Albanian nation. Below are the original lyrics in Albanian and their English translation. Additional Information Original Lyrics in Albanian Rreth flamurit të përbashkuarMe një dëshirë dhe një qëllim,Të gjithë atij duk’ ju betuarTë lidhim besën për shpëtim.Prej…

Read More