Rwanda National Anthem Lyrics

The Rwanda national anthem, “Rwanda Nziza,” is a symbol of national pride and unity. Below are the original lyrics in Kinyarwanda. Additional Information Original Lyrics in Kinyarwanda Rwanda nziza Gihugu cyacuWuje imisozi, ibiyaga n’ibirunga,Ngobyi iduhetse gahorane ishya.Reka tukurate tukuvuge ibigwi.Wowe utubeshaho tukaguhesha ishema.[Refrain:]Rwanda nziza dukunda.Gihugu cyacu cy’imisozi igihumbi,Kirambe igihe cyose,Abanyarwanda turaguharanira.Urugero rwiza, rukaba imenaRuhore ruhora…

Read More